Kontakta oss: 070-976 47 71
malin-strandvall-aumnIlGE_vE-unsplash

Älta Transportservice AB skall verka för att alla transporttjänster, likväl som service och underhåll av egna fordon, sker på ett miljömässigt riktigt sätt. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi skall integrera miljöfrågor som en naturlig del i vårt arbete och genom ett förebyggande arbete ständigt minska vår miljöpåverkan.
  • Vi skall hushålla med naturresurser samt begränsa avfall och föroreningar.
  • Vi skall följa lagar, föreskrifter och andra krav samt uppfylla dessa.
  • Vi ska fortsätta vårat arbete ihop med befintliga kunder att motivera köp av mer miljövänliga alternativ till dieselmotorn.
  • Vi ska sträva efter att alla chaufförer utbildas korrekt i Eco-driving för att minska utsläpp genom lägre bränsleförbrukning.
  • Vi ska aktivt arbeta tillsammans med chaufförerna för att minska tomkörningar med våra lastbilar.
Close Menu