Älta ligger före!

frysutrymme

Älta Transportservice AB är Din specialist på effektiva kyl- och frystransporter. Företaget grundades 1978 och vi kar legat före i nästan 40 år. Ett tryggt val för Dig.

Vår vagnpark

Vi har idag c:a 30 lastbilar till vår tjänst, varav sex är boggiebilar och tre är budbilar. Alla våra fordon är utrustade för tempererade transporter (kyla, frys, värme).

Kontakta oss

Med våra bilar som uppfyller alla krav för miljö och livsmedels-hantering förser vi skolor, daghem, butiker, restauranger och storkök med kylda och frysta livsmedel. Kontakta oss »